Üyelik Şartları ve Bilinmesi Gerekenler

By  |  0 Comments


Mottoman Motosiklet Klübü’ne üye olmak isteyen motosiklet tutkunları ve bir motosiklet grubundan daha fazlası olmayı kendine ilke edinmiş paylaşımcı, ahlaklı, ileri görüşlü en önemliside motosikleti araç değil amaç edinmiş 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilir.

Üyelik için gerekli koşullar aşağıda belirtilmiştir.

Aday Üye : Dernek Yönetim Kurulu’na dilekçe ile bizzat başvurarak ve iki asıl üyenin vereceği güvence ile üye olmak isteyen ve bunun gereklerini yerine getirmeyi üstlenen, isteği yönetim kurulunca uygun görülerek aday üyeliğe kabul edilen gerçek kişilerdir.

Aday Üyelik süresi azami 3 aydır. Aday üyeler üyelikleri süresince aidatlarını ödemekle yükümlüdürler. Bu süre içinde Aday Üyelerden uygun görülenler Yönetim Kurulu Kararıyla Asıl Üyeliğe alınırlar. Üyeliği uygun görülmeyenlerin Aday Üyelikleri Yönetim Kurulu kararıyla düşürülür.

Aday Üyeler Derneğin tüm faaliyet ve organizasyonlarından faydalanabilir, komisyon ve organizasyonlarda aktif görev alabilirler. Kongrelere katılabilir, söz alabilir, ancak oy kullanamazlar, seçilemezler.

Asıl üyeliğe geçişi onaylanan aday üyeler, geçiş sırasında yeleklerini teslim alabilir ve A2 Ehliyeti ve Motosikleti olması kaydıyla yönetim kurulunun öngördüğü şekilde grup sürüşlerinde uygun konumlarda çaylak olarak yerini alabilirler.

Her üye motosiklet ve ehliyet sahibi olmak zorunda değildir. gezi ve sürüşlerde artçı olarak katılabilirler. Motosiklet tutkunu ve özgür ruha sahip olması yeterlidir.

Şehir Dışından veya Ülke dışından üye olmak isteyen kişiler için, bilgi@mottoman.com.tr adresine, Ad, Soyad, Adına Kayıtlı bir Fatura Örneği yada iakmetini belirten belge, 2 adet resim ve Kendini tanıtan bir yazı ile başvuru yapmaları yeterlidir. Uygunluğu yönetim kurulu tarafından onanan adaylar Aidat ücretlerini göndermeleri halinde Aday üye olarak kabul edilir.

Her üye Tüzük’te yer alan üyelik şarlarını yerine getirmekle yükümlüdür. Üyelik şartlarını yerine getirmeyen üyeler yönetim kurulunun vereceği kararla, İhtar, Uzaklaştırma yada İhrac edilebilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir